Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 6

0
600
Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 6
Chuyên mục: Lớp 6

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 6 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn và phát hành. Cuốn sách Sách gồm 18 bài học về phẩm chất đạo đức cần có, cách ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội,…

Mục lục Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 6 :

 • Bài 1: Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể
 • Bài 2: Siêng năng, Kiên trì
 • Bài 3: Tiết kiệm
 • Bài 4: Lễ độ
 • Bài 5: Tôn trọng kỷ luật
 • Bài 6: Biết ơn
 • Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên
 • Bài 8: Sống chan hòa với mọi người
 • Bài 9: Lịch sự, tế nhị
 • Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội
 • Bài 11: Mục đích học tập của học sinh
 • Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
 • Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông
 • Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
 • Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
 • Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
 • Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here