Thiết Kế Bài Giảng Vật Lí 12 Nâng Cao

0
69

Giới Thiệu Thiết Kế Bài Giảng Vật Lí 12 Nâng Cao

Bộ sách Thiết Kế Bài Giảng Vật Lí 12 Nâng Cao gồm hai tập được viết theo chương trình sách giáo khoa Vật lý ban hành năm 2006 – 2007. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Vật lí nâng cao theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy – học, nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh…

Download Ebook Thiết Kế Bài Giảng Vật Lí 12 Nâng Cao

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Thiết Kế Bài Giảng Vật Lí 12 Nâng Cao

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]