Tuyển Tập 90 Đề Thi Thử Đại Học – Cao Đẳng Môn Hóa Học

0
120
Tuyển Tập 90 Đề Thi Thử Đại Học – Cao Đẳng Môn Hóa Học
Chuyên mục: Hóa Học

Giới Thiệu Tuyển Tập 90 Đề Thi Thử Đại Học – Cao Đẳng Môn Hóa Học

Có thể nói, việc đã từng trải qua thời kỳ học sinh sẽ giúp các bài viết gần gũi và thực tế và “ chất” hơn. Toàn bộ lời giải là kết tinh những kinh nghiệm quý báu và những bài học xương máu trong quá trình ôn luyện anh chị vấp phải.

Cuốn sách Tuyển Tập 90 Đề Thi Thử Đại Học – Cao Đẳng Môn Hóa Học gồm 4 phần chính:

Phần 1: Tổng hợp những bài tâm sự, chia sẻ của các anh chị

Phần 2: Các đề chọn lọc ( những đề đã giúp các anh chị thành công, tập 1 có 35 đề )

Phần 3: Đáp án

Phần 4: Lời giải chi tiết và bình luận ( Có thể nói đây là linh hồn của cuốn sách)

Download Ebook Tuyển Tập 90 Đề Thi Thử Đại Học – Cao Đẳng Môn Hóa Học

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

Tập 3

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Tuyển Tập 90 Đề Thi Thử Đại Học – Cao Đẳng Môn Hóa Học

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

Tập 3

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]