30 Bộ Đề Kiểm Tra Tự Luận và Trắc Nghiệm Sinh Học 11

0
25
30 Bộ Đề Kiểm Tra Tự Luận và Trắc Nghiệm Sinh Học 11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn 30 bộ đề kiểm tra tự luận và trắc nghiệm Sinh học 11 được biên soạn theo chương trình SGK mới của Bộ giáo dục và Đào tạo sử dụng từ năm năm học 2007-2008. Cuốn sách phục vụ cho tất cả các học sinh từ ban cơ bản đến nâng cao

Mỗi bộ đề trong 30 bộ đề kiểm tra tự luận và trắc nghiệm Sinh học 11 đòi hỏi học sinh phải làm bài trong thời lượng 45 phút và gồm 2 phần: Phần tự luận từ 2 đến 3 câu và phần trắc nghiệm 16 câu. Nội dung mỗi bộ đề bao hàm kiến thức phổ thông cơ bản của chương trình và các kiến thức nâng cao.