Các Dạng Toán Điển Hình Hình Học 11

0
102
Các Dạng Toán Điển Hình Hình Học 11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Các Dạng Toán Điển Hình Hình Học 11 bao gồm 3 chương:

Chương I: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian quan hệ song song

Chương III: Vector trong không gian quan hệ vuông góc.

Ở mỗi chương chứa đựng các bài học (chủ đề 1, chủ đề 2…) theo nội dung chương trình của sách giáo khao mới.

Mỗi bài học được chia thành 4 mục: Tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải toán, một số phương pháp giải câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự giải.

Như vậy, ở mỗi bài học:

1. Với việc trình bày mục tóm tắt lý thuyết, sẽ giúp các em hiểu rõ cần phải nắm vững những nội dung trong sách giáo khoa hình học 11.

2. Mục phương pháp giải toán sẽ giúp các em học sinh hoàn thiện kiến thức.

3. Đặc biệt là nội dung của các chú ý, nhận xét và yêu cầu sau mỗi ví dụ sẽ giúp các em học sinh củng cố những thiếu sót và cách nhìn nhận, đánh giá các vấn đề đặt ra.

4. Ngoài ra, còn có rất nhiều ví dụ được giải bằng nhiều cách khác nhau sẽ giúp các em, học sinh trở nên linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp giải.