Giấc mơ Trung Quốc

0
277
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Chương I – “NHẤT THẾ GIỚI” là GIẤC MƠ TRĂM NĂM CỦA TRUNG QUỐC

Nhất thế giới – đó là giấc mơ trăm năm của Trung Quốc. Giấc mơ ấy thể hiện tập trung ở lý tưởng phấn đấu của ba vĩ nhân Tôn Trung Sơn, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình. Tôn Trung Sơn là người đi đầu trong cuộc cách mạng dân chủ Trung Quốc, Mao Trạch Đông là người sáng lập Trung Quốc mới, Đặng Tiểu Bình là người thiết kế công cuộc cải cách mở cửa. Đặc trưng chiến lược chung của ba vĩ nhân này là: trên vấn đề mục tiêu lớn của quốc gia Trung Quốc họ đều theo chủ nghĩa “Nhất thế giới”.

Việc Trung Quốc đi lên “Nhất thế giới” có hàm nghĩa gì? Trước hết đó là tổng sản lượng nền kinh tế Trung Quốc phải nhất thế giới; trên cơ sở đó thực hiện nhất thế giới về quốc lực tổng hợp của Trung Quốc. Trong thế kỷ XXI Trung Quốc nói tới việc nước lớn trỗi dậy, trỗi dậy nhằm về phía nào? Đó là trỗi dậy nhằm vào phương hướng và mục tiêu nhất thế giới.

I. Tôn Trung Sơn: Trung Quốc phải “chiếm vị trí cường quốc nhất thế giới trên trái đất”

Trong thời đại “Trung Quốc là nước nghèo yếu nhất trên trái đất”, Tôn Trung Sơn yêu cầu “mọi người lập chí” xây dựng Trung Quốc thành “Đất nước giàu mạnh nhất thế giới” và kêu gọi 400 triệu dân đều có chí nguyện như vậy. Tinh thần ấy của người dẫn đường vĩ đại khiến cho người Trung Quốc ngày nay vẫn còn cảm thấy xúc động.

Xây dựng Trung Quốc thành “Quốc gia giàu mạnh nhất thế giới”

Trung Quốc không những cần sánh vai tiến bước cùng Anh, Mỹ mà còn phải vượt trên họ – đây là chí hướng vĩ đại của Tôn Trung Sơn. Trong “Thư trình Lý Hồng Chương” viết năm 1894, Tôn Trung Sơn đã đề ra cương lĩnh cải cách của ông: Tận dụng tài năng của mọi người, tận dụng mọi cái lợi của đất đai, tận dụng mọi vật, để cho hàng hóa lưu thông thông suốt. Ông cho rằng bốn điều đó là con đường lớn tiến lên giàu mạnh, là cái gốc lớn để trị quốc. Nếu đạt được cả bốn điều ấy thì Trung Quốc “tất sẽ vượt châu Âu”. Về sau Tôn Trung Sơn còn nhiều lần nói tới việc để thực hiện chủ nghĩa Tam Dân thì cần xây dựng một “quốc gia giàu mạnh nhất thế giới” vượt trên cả Âu, Mỹ.

Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia có “Sáu cái tột bực” [Lục chí], “Bốn cái nhất” [Tứ tối] là mục tiêu phấn đấu suốt đời của Tôn Trung Sơn. Trong lòng ông, Trung Quốc nhất thế giới tức là một đất nước “Bốn cái nhất”, “Sáu cái tột bực”, tức là quốc gia mạnh nhất thế giới, quốc gia giàu nhất thiên hạ, quốc gia có nền chính trị tốt nhất, quốc gia dân chúng được hạnh phúc nhất. Cái gọi là quốc gia “Sáu cái tột bực” nghĩa là quốc gia lớn nhất, tốt nhất, tiến bộ nhất, trang nghiêm nhất, giàu mạnh nhất, yên vui nhất.

Làm sao để “Người Trung Quốc lập nên công trạng vĩ đại vẻ vang nhất của nhân loại trên trái đất” – đó là cảm giác sứ mênh mạnh mẽ của Tôn Trung Sơn. Ông còn đề xuất: Người Trung Quốc sẽ đảm bảo chủ trương hòa bình, chủ trương đại đồng, làm cho loài người trên trái đất sống hạnh phúc nhất; người Trung Quốc lập nên công trạng vĩ đại vẻ vang nhất, không những chỉ gìn giữ lợi ích của một dân tộc, một quốc gia mà còn giữ gìn lợi ích của nhân loại toàn thế giới.

Kể từ lần đầu phát động cuộc khởi nghĩa Quảng Châu năm 1895 bị thất bại phải lưu vong ngoài nước, Tôn Trung Sơn đi vòng quanh trái đất, chu du nhiều nước, một mặt khảo sát những cái được mất về chính trị và đạo lý thế nước mạnh yếu của các quốc gia, một mặt tiến hành cuộc vận động cách mạng. Cho tới trước cuộc khởi nghĩa Vũ Xương, ông đã bảy lần đi vòng quanh thế giới, cứ khoảng hai năm lại đi vòng trái đất một lần. Thời gian sống trên đời của Tôn Trung Sơn chỉ có 58 năm lẻ 8 tháng thì trong đó có khoảng 10 năm lẻ 1 tháng là sống tại vùng Âu Mỹ, tổng cộng đã tám lần đến vùng này. Mục tiêu lớn Trung Quốc “trở thành quốc gia giàu mạnh nhất thế giới” của Tôn Trung Sơn được xây dựng trên cơ sở ông có kinh nghiệm từng trải phong phú về thế giới.

Dân tộc Trung Hoa “là dân tộc ưu tú nhất thế giới”

Tôn Trung Sơn cho rằng dân tộc Trung Hoa là một dân tộc “bốn nhất”. Trong “Chủ nghĩa Tam Dân” ông viết: “Dân tộc Trung Hoa là dân tộc lâu đời nhất thế giới, dân tộc lớn nhất thế giới, dân tộc văn minh nhất thế giới, cũng là dân tộc có sức đồng hóa lớn nhất thế giới. Tìm hiểu và xem xét dân tộc ta từ th ban đầu cho tới nay ít nhất phải có 5 – 6 nghìn năm. So với các dân tộc khác trên thế giới, dân tộc ta vẫn là nhiều nhất, lớn nhất. Đời đời nối tiếp cho tới ngày nay vẫn là dân tộc ưu tú nhất thế giới”.

Dựa trên ưu thế trí lực của học sinh Trung Quốc học tại Mỹ có thành tích học tập tốt hơn học sinh Mỹ, Tôn Trung Sơn kêu gọi thế hệ trẻ Trung Quốc phải khiêm tốn học tập Mỹ và phải có quyết tâm, chí lớn và niềm tin đuổi, vượt Mỹ. Ngày 21 tháng 12 năm 1923, trong diễn thuyết trước cuộc mít tinh hoan nghênh của học sinh Lĩnh Nam Quảng Châu, Tôn Trung Sơn nói: “Tài trí thông minh vốn có của người Trung Quốc thể hiện ở chỗ dù ở bất cứ lớp học nào trong nhà trường trên đất Mỹ, số điểm bình quân thành tích học mỗi học kỳ của học sinh Trung Quốc đều giỏi hơn học sinh Mỹ. Đây là điều người Mỹ đều thừa nhận”. Tôn Trung Sơn dùng lịch sử chứng minh Trung Quốc từng có thời kỳ giàu mạnh lâu dài hơn thời kỳ nghèo yếu. Ông cũng dùng tính cách dân tộc chứng minh người Trung Quốc quả thực giỏi hơn người nước ngoài.