Kinh Tế Học

0
39
Kinh Tế Học
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Việt Nam đã trở thành thành viên thừ 150 của Tổ chức Thương mại Thế Giới (WTO). Sự hội nhập này hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho chúng ta phát triển, song cũng mang lại cho chúng ta không ít thách thức phải vượt qua. Hành trang hội nhập vào nền kinh tế thế giới đòi hỏi chúng ta cần phải có kiến thức về kinh tế học hiện đại.

Nội dung sách đã được sửa đổi, bổ sung nhiều so với lần trước, phù hợp với thực tế phát triển của nền kinh tế thế giới. Trong mỗi chương, các vấn đề cơ bản được trình bày một cách có hệ thống, ngắn gọn dễ hiểu, các định nghĩa chuẩn xác, có nhiều ví dụ thực tế minh hoạ cho phần lý thuyết, sách còn cập nhật nhiều số liệu thống kê về tình hình phát triển kinh tế thế giới. Cuối mỗi chương có phần tóm tắt nội dung và một số bài tập để bạn đọc kiểm tra kiến thức thu nhận được của mình.

Mục lục:

Lời nhà xuất bản

Mục lục chi tiết

Khung chương trình gợi ý cho một khoá học ngắn hạn

Lời mở đầu

Quy trình đọc

Phần 1: Giới thiệu

 1. Kinh tế học và nền kinh tế
 2. Các công cụ phân tích kinh tế

3.Cầu, cung và thị trường

Phần 2: Kinh tế học vi mô thực chứng

 1. Độ co giãn của cung và cầu
 2. Lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cầu
 3. Các quyết định cung ứng
 4. Cung và chi phí
 5. Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần tuý
 6. Cấu trúc thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo
 7. Thị trường lao động
 8. Các loại lao động
 9. Các thị trường yếu tố và phân phối thu nhập
 10. Rủi ro và thông tin
 11. Nền kinh tế thông tin

Phần 3: Kinh tế học phúc lợi

 1. Kinh tế học phục lợi
 2. Thu và chi của chính phủ
 3. Chính sách ngành và chính sách cạnh tranh
 4. Độc quyền tự nhiên: Công cộng hay tư nhân?

Phần 4: Kinh tế học vĩ mô

 1. Giới thiệu về kinh tế học vĩ mô
 2. Sản lượng và tổng cầu
 3. Chính sách tài khoá và ngoại thương
 4. Tiền tệ và hoạt động ngân hàng
 5. Lãi suất và cơ chế lan truyền tiền tệ
 6. Chính sách tiền tệ và tài khoá
 7. Tổng cung, giá cả và sự điều chỉnh đối với những cú sốc
 8. Lạm phát, kỳ vọng và độ tin cậy
 9. Thất nghiệp
 10. Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán
 11. Kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mở
 12. Tăng trưởng kinh tế
 13. Chu kỳ kinh doanh
 14. Kinh tế học vĩ mô: Tổng kết

Phần 5: Kinh tế thế giới

 1. Thương mại quốc tế
 2. Các chế độ tỷ giá hối đoái
 3. Hội nhập Châu Âu
 4. Các nước kém phát triển

Phụ lục: Đáp án

Thuật ngữ