Longman Photo Dictionary Of American English

0
14
Longman Photo Dictionary of American English
Chuyên mục: Sách Toeic

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

The Longman Photo Dictionary of American English” Từ điển Ảnh Longman của tiếng Anh Mỹ cho phép chúng ta hiểu ngay các từ cơ bản một cách trực quan thông qua các hình ảnh được minh họa một cách rõ ràng, làm nền tảng và cơ sở để chúng ta tích lũy một cách vững chắc vốn từ vựng của mình.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here