Tuyển Tập 230 Bài Toán Khảo Sát Hàm Số Chọn Lọc

0
150
Tuyển Tập 230 Bài Toán Khảo Sát Hàm Số Chọn Lọc
Chuyên mục: Toán Học
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Tuyển tập 230 bài toán khảo sát hàm số chọn lọc thi vào đại học và cao đẳng, từ năm 1990 đến 2002 -2003, Vũ Quốc Anh, nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội. Cuốn sách có 4 phần:

Phần một: Các bài toán về hàm số bậc ba,

Phần hai: Các bài toán về hàm số trùng phương,

Phần ba: Các bài toán về hàm số phân thức bậc ba,

Phần bốn: Các bài toán về hàm số phân thức bậc một, phần năm: Các đề thi đại học từ 1990 – 2002…