Home Lớp Học Lớp 4 Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4

0
97
Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4
Chuyên mục: Lớp 4

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4 là sách giáo khoa cơ bản do Bộ Giáo Dục Đào Tạo tổ chức biên soạn và ban hành. Sách gồm hai phần: Lịch sử và địa lý giới thiệu cho các em lịch sử đấu tranh giành lại độc lập và thiên nhiên con người Việt Nam.

Mục lục:

 • Bài 1. Nước Văn Lang
 • Bài 2. Nước Âu Lạc
 • Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc
 • Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)
 • Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)
 • Bài 6. Ôn tập
 • Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
 • Bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)
 • Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
 • Bài 10. Chùa thời Lý
 • Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077)
 • Bài 12. Nhà Trần thành lập
 • Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê
 • Bài 14. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
 • Bài 15. Nước ta cuối thời Trần
 • Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng
 • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước
 • Bài 18. Trường học thời Hậu Lê
 • Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê
 • Bài 20. Ôn tập
 • Bài 21. Trịnh – Nguyễn phân tranh
 • Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong
 • Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII
 • Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)
 • Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)
 • Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung
 • Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập
 • Bài 28. Kinh thành Huế
 • Bài 29. Tổng kết
 • Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn
 • Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn
 • Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn
 • Bài 4. Trung du Bắc Bộ
 • Bài 5. Tây Nguyên
 • Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên
 • Bài 7-8. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
 • Bài 9. Thành phố Đà Lạt
 • Bài 10. Ôn tập
 • Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ
 • Bài 12. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
 • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
 • Bài 15. Thủ đô Hà Nội
 • Bài 16. Thành phố Hải Phòng
 • Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ
 • Bài 18. Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
 • Bài 19-20. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ
 • Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bài 22. Thành phố Cần Thơ
 • Bài 23. Ôn tập
 • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
 • Bài 25-26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung
 • Bài 27. Thành phố Huế
 • Bài 28. Thành phố Đà Nẵng
 • Bài 29. Biển, đảo và quần đảo
 • Bài 30. Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam
 • Bài 31-32. Ôn tập

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4 là sách giáo khoa cơ bản do Bộ Giáo Dục Đào Tạo tổ chức biên soạn và ban hành. Sách gồm hai phần: Lịch sử và địa lý giới thiệu cho các em lịch sử đấu tranh giành lại độc lập và thiên nhiên con người Việt Nam.

Mục lục:

 • Bài 1. Nước Văn Lang
 • Bài 2. Nước Âu Lạc
 • Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc
 • Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)
 • Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)
 • Bài 6. Ôn tập
 • Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
 • Bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)
 • Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
 • Bài 10. Chùa thời Lý
 • Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077)
 • Bài 12. Nhà Trần thành lập
 • Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê
 • Bài 14. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
 • Bài 15. Nước ta cuối thời Trần
 • Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng
 • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước
 • Bài 18. Trường học thời Hậu Lê
 • Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê
 • Bài 20. Ôn tập
 • Bài 21. Trịnh – Nguyễn phân tranh
 • Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong
 • Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII
 • Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)
 • Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)
 • Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung
 • Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập
 • Bài 28. Kinh thành Huế
 • Bài 29. Tổng kết
 • Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn
 • Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn
 • Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn
 • Bài 4. Trung du Bắc Bộ
 • Bài 5. Tây Nguyên
 • Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên
 • Bài 7-8. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
 • Bài 9. Thành phố Đà Lạt
 • Bài 10. Ôn tập
 • Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ
 • Bài 12. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
 • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
 • Bài 15. Thủ đô Hà Nội
 • Bài 16. Thành phố Hải Phòng
 • Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ
 • Bài 18. Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
 • Bài 19-20. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ
 • Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bài 22. Thành phố Cần Thơ
 • Bài 23. Ôn tập
 • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
 • Bài 25-26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung
 • Bài 27. Thành phố Huế
 • Bài 28. Thành phố Đà Nẵng
 • Bài 29. Biển, đảo và quần đảo
 • Bài 30. Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam
 • Bài 31-32. Ôn tập

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here