Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 3

0
918
Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 3
Chuyên mục: Lớp 3

Giới Thiệu Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 3

Bộ sách Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 3 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn, gồm 2 cuốn tập một và tập hai. Mỗi tập gồm 10 Unit với 3 Lesson mỗi unit. Như vậy học sinh sẽ được học 60 tiết tiếng Anh trong một năm học lớp 3 cùng với một số tiết ôn tập.

Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 3 tập một gồm 10 Unit, từ Unit 1 đến Unit 10. Tập hai gồm 10 Unit từ Unit 11 đến Unit 20. Mỗi Unit đều có cấu trúc chung là 3 Lesson/ Unit và kiến thức gồm 4 phần: Competences (Năng lực), Sentence patterns (Mẫu câu), Vocabulary (Từ vựng) và Phonics (Ngữ âm). Tại mỗi Lesson học sinh đều được rèn luyện các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Mục lục:

Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1

 • Unit 1: Hello
 • Unit 2: What is your name?
 • Unit 3: This is Tony
 • Unit 4: How old are you?
 • Unit 5: Are they your friends?
 • Unit 6: Stand up
 • Unit 7: That is my school
 • Unit 8: This is my pen
 • Unit 9: What colour is it?
 • Unit 10: What do you do at break time?

Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 3 Tập 2

 • Unit 11 This is my family
 • Unit 12 This is my house
 • Unit 13 Where’s my book?
 • Unit 14 Are there any posters in the room?
 • Unit 15 Do you have any toys?
 • Review 3
 • Short story Cat and Mouse 3
 • Unit 16 Do you have any pets?
 • Unit 17 What toys do you like?
 • Unit 18 What are you doing?
 • Unit 19 They’re in the park
 • Unit 20 Where’s Sa Pa?
 • Review 4
 • Short story Cat and Mouse 4

Download Ebook Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 3

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 3

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here