Thể Loại và Phương Pháp Giải Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Hóa Đại Cương Vô Cơ 11

0
28
Thể Loại và Phương Pháp Giải Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Hóa Đại Cương Vô Cơ 11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách này tác giả giới thiệu 422 bài tập hoá lớp 11 (phần đại cương và vô cơ), gồm các thể loại với các phương pháp giải các loại bài tập hoá học tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Cuồn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Phân loại các đạng bài toán hoá học và phương pháp giải.

Phần 2: Tóm tắt kiến thức cơ bản, các để bài tập.

Phần 3: Đáp số, hướng dẫn cách giải, gợi ý giải bài tập. Nội dung các bài tập, phương pháp giai rât cơ bản, phong phú, đề hiệu, đảm bao tính chính xác, khoa học.

Với cuốn sách này, tác giả tin tưởng giúp các độc giả nắm chắc, học hiệu quả môn Hoá.