Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề

0
23

Cuốn sách “Từ vựng tiếng anh theo chủ đề” hay con còn gọi là từ vựng tiếng anh theo chủ điểm của tác giả Lê Minh, Hoàng Quý Nghiêm xuất bản đúng với sự mong mỏi của độc giả về việc mong muốn có tổng hợp, xuyên suốt các chủ đề.

Mặc dù trên thực tế có rất nhiều giáo trình, nhiều bài giảng video về việc học từ vựng, tuy nhiên suy xét cho cùng thì việc học từ vựng theo phương pháp hình ảnh, hoặc học từ gắn liền với câu, hoàn cảnh. Và đặc biệt học từ vựng theo các chủ đề khác nhau sẽ giúp chúng ta nhớ và vận dụng tốt nhất.

Nội dung của cuốn sách đi theo các chủ đề:

 • Cardinal numbers – Số đếm
 • Ordinal numbers – Số thứ tự
 • Colour – Màu sắc
 • Days – Ngày
 • Months and Seasons – Tháng và mùa
 • The Weather – Thời tiết
 • Personal informations – Thông tin cá nhân
 • Family – Gia đình
 • Wedding – Đám cưới
 • Every day activities – Các hoạt động hàng ngày
 • Education – Giáo dục
 • Subjects – Các môn học

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here