Bài Học Thành Công Của Singapore

0
40
Bài Học Thành Công Của Singapore
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách “Bài Học Thành Công Của Singapore: kiến tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế” được in tại Singapore bằng tiếng Việt.

Đọc qua cuốn sách độc giả Việt Nam có thể thấy ngay những điều mà mình thắc mắc về Singapore như: thành công bắt đầu từ đâu? đã đi như thế nào? Và đang đến đâu? Liệu mô hình thành công đó có thể áp dụng ở những nước khác? Và áp dụng như thế nào? Cái gì mà Singapore đã thực thi để gặt hái thành công làm thế giới phải khâm phục?

Các sinh viên và các nhà nghiên cứu các mô hình châu Á có thể tìm thấy ở cuốn sách này một bức tranh toàn cảnh với những chi tiết thú vị về một nền kinh tế và một xã hội độc đáo pha trộn giữa Công lý đô thị Socrate, Đạo Đức Cộng Hòa Platon với Thực Dụng của những “giấc mơ kiểu Mỹ”.

Các bậc phụ huynh của những gia đình ở Việt Nam sẽ tìm thấy ở cuốn sách này những lý do để củng cố quyết định gởi con đi du học.

Mục lục cuốn sách Bài Học Thành Công Của Singapore:

  • Lời Tựa
  • Phần Mở Đầu
  • Chương Một: Nguyên Nhân Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Singapore
  • Chương Hai: Hoàn Cảnh Tự Nhiên Ban Đầu Của Singapore
  • Chương Ba: Chính Sách Kinh Tế Hỗ Trợ Tăng Trưởng
  • Chương Bốn: Văn Hóa Và Những Định Chế Hỗ Trợ Sự Tăng Trưởng
  • Chương Năm: Cải Thiện Những Định Chế – Nền Tảng Kinh Tế Chính Trị Cho Việc Thực Thi
  • Chương Sáu: Singapore: Quá Khứ, Tương Lai Và Bài Học Cho Các Quốc Gia Khác