Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 11

0
19
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Để học tốt môn Hóa học thì ngoài chương trình học trên lớp, các em còn phải rèn luyện thêm kĩ năng làm bài tập tại nhà.

Quyển sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 11 được biên soạn giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời câu hỏi và giải bài tập Hóa học. Sách được biên soạn bám sát chương trình SGK lớp 11 bao gồm các chương:

  • Chương 1. Sự điện li
  • Chương 2. Nhóm Nitơ
  • Chương 3. Nhóm cacbon
  • Chương 4. Đại cương về hoá hữu cơ
  • Chương 5. Hiđrocacbon No
  • Chương 6. Hiđrocacbon Không No
  • Chương 7. Hiđrocacbon Thơm. Nguồn Hiđrocacbon Thiên Nhiên
  • Chương 8. Dẫn xuất halogen của Hiđrocacbon Ancol – Phenol
  • Chương 9. Andehit – Xeton – Axit Hiđrocacbon

Mỗi chương bao gồm các bài cụ thể, mỗi bài được cấu trúc thành các phần:

– Tóm tắt lí thuyết: Bao gồm các kiến thức mà em cần nắm vững: định nghĩa, công thức hóa học…

– Đề bài tập: Bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận để ôn luyện kiến thức.

– Đáp án và hướng dẫn giải sẽ giúp các em tự đánh giá được kiến thức của mình và hỗ trợ cho việc học tập của mình được tốt hơn.

Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh và cả phụ huynh.