Thiết Kế Bài Giảng Ngữ Văn Lớp 11 Nâng Cao

0
52

Giới Thiệu Thiết Kế Bài Giảng Ngữ Văn Lớp 11 Nâng Cao

Thiết kế bài giảng Ngữ Văn 11 Nâng cao được biên soạn dành cho giáo viên soạn giáo án Ngữ Văn 11 Nâng Cao. Sách được xây dựng trên tinh thần đổi mới giáo dục của Bộ giáo dục và đào tạo.

Mỗi giáo án được cấu trúc gồm hoạt động của thầy và trò, trong đó nhấn mạnh hoạt động của trò, đồng thời nêu lên yêu cầu cần đạt được cho mỗi hoạt động với hệ thống bài tập phù hợp với học sinh.

Download Ebook Thiết Kế Bài Giảng Ngữ Văn Lớp 11 Nâng Cao

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Thiết Kế Bài Giảng Ngữ Văn Lớp 11 Nâng Cao

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]